ตั้งแต่ปี 2558 รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิ ด ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิ ดในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตั้งแต่แรกเกิ ด จนถึงอายุ 6 ปี

 

บุตรแรกเกิ ด


ล่าสุดวันนี้ เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิ ด เดือนกรกฎาคม 2563 ออกวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน) ส่งคำขอเงินอุดหนุนบุตร จำนวน 1,617,534 ราย เป็นจำนวนเงิน 970,520,400 บาท

กรมบัญชีกลาง


ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร มีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ ด

2. กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน ดังนี้ ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิ ด ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

3. คลิกคำว่า ค้นหาข้อมูล

วันนี้แม่อย่าลืมไปเช็กเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท กันด้วยนะ ส่วนเงินกลุ่มเปราะบางให้รอไปก็นะคะ

ขอบคุณ กรมบัญชีกลาง

เรียบเรียง siamstreet

By admin1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *