Month: January 2021

เงื่ อ นไข กรุงไทย กู้ 150,000 ได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องมีคนค้ำ

เงื่ อ นไข กรุงไทย กู้ 150,000 ได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องมีคนค้ำ ช่วงนี้หลายธนาครพากันออกมาปล่อยสินเชื่ อวงเงิ นกู้ เช่นเดียวกับธนาค ารกรุงไทยที่ออก สินเชื่ อกรุงไทย Smart Money สินเชื่ อเงิ นสด…

18 โรฮิงญาซ่อนในตลาดดอนเมือง

18 โรฮิงญาซ่อนในตลาดดอนเมือง เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม รายงานสถานการณ์CV19 ในประเทศไทยว่า ตำรวจใน กทม.มีการจับกุมแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ 18 คน ในจำนวนพบว่ามีการติด CV7 คน คำถามคือเขาเข้ามาได้อย่างไรจนมาถึงกรุงเทพฯ สิ่งหนึ่งที่เข้ามาคือช่องทางธรรมชาติ…