เตรียมตัวรับเ งิ น โอนเข้า วันที่ 9 ตุลาคม 63

สำหรับแม่ ที่มีบุตรแรกเกิ ดถึง 6 ปี ในเดือนตุลาคมนี้จะได้รับเ งิ นวันไหน เช็กเลย เมื่อวันที่ 29 กย 63 เพจ เ งิ นอุดหนุนบุตรแรกเกิ ด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เ งิ นอุดหนุนบุตรแรกเกิ ด 600 บาทต่อเดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 ถึง1,000 บาทต่อเดือน จ่ายตามขั้นบันได เบี้ยคนพิก าร 1000 บาทต่อเดือน

 

ภาพจาก เ งิ นอุดหนุนบุตรแรกเกิ ด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

โอนให้ก่อน 1 วัน

โพสต์ดังกล่าว

ยินดีกับทั้งสามกลุ่มที่จะได้รับเ งิ นด้วยครับ

ขอบคุณ เ งิ นอุดหนุนเด็ กแรกเกิ ด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *