ใครเดือดร้อน ให้กู้ 50,000 อนุมัติไว ผ่อน1,400

ซึ่งให้กู้ยืม 50,000 ไม่ต้องใช้คนค้ำ รับเ งิ นก้อนได้เลย

 

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เป็นบริการ สินเชื่อเ งิ นให้กู้ยืม เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปรับสภาพการเ งิ นให้คล่องตัว

กับเ งิ นกู้อเนกประสงค์ วงเ งิ นอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันที วงเ งิ นเริ่มต้นตั้งแต่ 15,000 -1 ล้านบาท

 

โดยผู้กู้สามารถกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนสบาย แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน

เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเ งิ นเท่า กันทุกเดือน

และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเชื่อ

 

โดยหากกู้เ งิน 50,000 บ าท ผ่อนชำระ 60 เดือนที่เดือนละ 1,400 บาทเท่านั้น

หรือถ้ากู้ 120,000 ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 3,200 บาท

 

รายละเอียดสินเชื่อ เ งิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ

-มีวง เ งิ นกู้ยืม ได้ที่ 15,000 1 ล้านบ าท หรือไ ม่เกิน 5 เท่าของรายได้

-เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้

-ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน

-ไ ม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 59 ปี

-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเ งิ นเดือนกับธนาคารกรุงเทพ

-และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

-มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไ ม่น้อยกว่า 1 ปี

 

เอกสารในการขอสินเชื่อ

-บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

-สลิปเ งิ นเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไ ม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

-บัญชีธนาคารที่เงิ นเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

-สมุดบัญชีธนาคารหน้ าแรกที่เงิ นเดือนเข้าเพื่อโอนเงิ นสินเชื่ อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

 

วิธีสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืมบัวหลวงสุขใจ สามารถเดินทางไปติดต่ อได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

หรือข้อมูลเพิ่มได้ที่เว็บ ธนาคาร กรุงเทพ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *