มีหลายซูเราะฮฺในอัลกุอาน ที่มีคุณค่าและประเสริฐยิ่ง แต่มีบางซูเราะฮฺที่ท่านนนะบีอ่ า นและปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน คือ 10 ซูเราะฮฺ ดังนี้

1.ซูเราะฮฺ อัลฟาติฮะฮฺ
อ่ า นซูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวัน และอ่ า นซูเราะฮฺอัลอิคลาส อัลฟะลัก อันนาส อ่ า น3 ครั้ง อินชาอัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะทรงปกป้องเราให้ห่างจากการก่อกวนของซัยฏอน

2. ซูเราะฮฺ ย าซีน
จากอันนาส (ร.ฎ) เล่าท่ารอซูลุลลอฮฺ (ซ.ล) กล่าวว่า “แท้จริงทุก สิ่งนั้นมีหัวใจ และหัวใจของอัลกุรอานนั้นก็คือซูเราะฮฺย าซีน ใครที่อ่ า นซูเราะฮฺย าซีน เสมือนว่าเขาได้อ่ า นอัลกุรอานถึงสิบครั้ง”(บันทึกโดย อัตติรมีซี)

ควรอ่ า นซูเราะฮฺย าซีนเป็นประจำทุกวัน อินชาอัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะช่วยให้เรารอดพ้นจากความกระหายน้ำในวันอาคีเราะฮฺ

3. ซูเราะฮฺ อัฎฎุฮา
อ่ า นซูเราะฮฺอัฎฎุฮา 1 ครั้งในคืนญุมอัต จะช่วยให้เราปลอดภัยจากความโกลาหลที่ปาดังมาซา ในวันกิย ามะฮฺ

4. ซูเราะฮฺ อัลวากิอะฮฺ
อ่ า นซูเราะฮฺ อัลวากิอะฮฺ เป็นประจำทุกคืน อินชาอัลลอฮฺ จะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองย ากจน
อ่ า นซูเราะฮฺอัลวากิอะฮฺ เสมือนอ่ า นดุอาอฺหลังละหมาด อินชาอัลลอฮฺ จะช่วยทำให้จิตใจสงบ
อ่ า นซูเราะฮฺอัลวากิอะฮฺ 14 ครั้งหลังละหมาดอัสรีทุกครั้ง อินชาอัลลอฮฺ จะช่วยเพิ่มพูนริซกีของเรา

หลังจากละหมาดอีซาให้เอาน้ำหนึ่งแก้วแล้วอ่ า นซูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺ 1 ครั้ง อายะฮฺกุรซี 1 ครั้ง และซูเราะฮฺอัลวากิอะฮฺ อายะฮฺ 35-38 อ่ า น7 ครั้ง แล้วเป่าในน้ำหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำที่เป่าลงไป พร้อมเหนียตในใจว่า ขอให้ตัวเราสวยงามทั้งภายในและภายนอก และขอให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่น

5. ซูเราะฮฺ อัลเกาซัร
ใครก็ตามที่อ่ า นซูเราะฮฺอัลเกาซัร 1,000 ครั้งเป็นประจำ อัลลอฮฺ(ซ.บ) จะเพิ่มพูนริซกีพร้อมปัจจัยยังชีพให้แก่เขา และใครก็ตามที่อ่ า นซูเราะฮฺอัลเกาซัร 1,000 ครั้งหลังละหมาดอีซาจนหลับ อินชาอัลลอฮฺ เขาจะอยู่ในสายท่านรอซูลุลลอฮฺ(ซ.ล)ขณะที่เขาหลับ

6. ซูเราะฮฺ อัลกาฟิรูน
ท่านรอซูลุลลอฮฺ (ซ.ล) กล่าวว่า บุคคลใดได้อ่ า นซูเราะฮฺการฟิรูน เท่ากับเขาได้อ่ า นอัล-กุรอานจบหนึ่งในสี่ของเล่ม และชัยฏอนผู้จองหองจะออกห่างจากเขา เขาจะบริสุทธิ์จากการตั้งภาคี่ทั้งหลายและจะได้รับความปลอดภัยในวันกิย ามะฮฺ (บันทึกโดย อัตติรมีซี)

อ่ า นซูเราะฮฺนี้ก่อนนอนทุกคืน เพื่อที่ว่าเราจะได้ต า ยในสภาพที่มีอีมานและบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ อินชาอัลลอฮฺ

7. ซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ
จากท่าน อับดุลเลาะฮฺ บิน มัสอูด เล่าว่า ท่านรอซูลุลลอฮฺ (ซ.ล) กล่าวว่า “ใครก็ตามที่อ่ า นซูเราะฮฺ อัล-มุลกฺ ในทุก คืนพระองค์ อัลลอฮฺ(ซ.บ) จะทรงปกป้องเขาให้พ้นจากการทຮมานในหลุมฝังศ พ ซึ่งในเวลานั้นท่านนบีมูฮำหมัด(ซ.ล) ได้เคยเรียกชื่อซูเราะฮฺนี้ว่าal-maaniah แปลว่า การป้องกันซึ่งใครก็ตามที่สามารถท่องซูเราะฮฺนี้ในทุก คืนได้จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขา (บันทึกโดย อัลนาซาอี)

8. ซูเราะฮฺ อัลอิคลาส
” ใครต้องการจะนอนบนที่นอนของเขา ก็จงนอนตะแคงข้างขวา แล้วก็อ่ า นซูเราะฮิ อัลอิคลาส 100 ครั้ง พอถึงวันกิย ามัต อัลลอฮฺ ซ.บ.จะพูดกับเขาว่า ย าอิบาดี้ จงเข้าสวรรค์ด้วยทางขวาของท่าน”

9. ซูเราะฮฺ อัลฟะลัก
จากอาอีชะฮฺ กล่าวว่า “ท่านรอซูลุลลอฮฺ(ซ.ล)ในทุกคืนก่อนนอน ท่านจะอ่ า นซูเราะฮฺ อัลอิคลาส, อัลฟะลักและอันนาส จากนั้นก็เป่าที่มือทั้งสองข้าง หัว แล้วก็เป่าทั่วร่ า งกาย

ใครก็ตามที่มีอาการป่ ว ยโดยไม่รู้สาเหตุ ควรอ่ า นซูเราะฮฺอัลฟะลักและอันนาส 41 ครั้งอ่ า นต่อเนื่อง 3-7 วัน และใครก็ตามที่กลัวว่าซัยฏอนหรือมนุษย์จะทำไม่ดีต่อตัวเรา กลัวความมืด อ่ า นซูเราะฮฺอัลฟะลักและอันนาส 100 ครั้ง อินชาอัลลอฮฺ พระองค์จะทรงปกป้องเราให้ห่างไกลจากสิ่งชั่ วร้ า ยทั้งปวง

10. ซูเราะฮฺ อันนาส
ซูเราะฮฺ อันนาส เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองซูเราะฮฺ ที่ถูกขอความคุ้มครอง ในซูเราะฮฺมีการขอให้พ้นและขอความคุ้มครองด้วยพระเจ้าผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ให้พ้นจากความชั่ วร้ า ยของศัตรูตัวฉกาจคืออิบลีส และพรรคพวกของมัน ที่เป็นชัยฏอนมารร้ า ยแห่งมนุษย์และญิน ซึ่งได้หลอกล่อมนุษย์ด้วยการกระซิบกระซาบและทำชั่ วในวิธีการต่าง

แปลและเรียบเรียงโดย Karimah, Berita Muslim
ที่มาข้อมูล berkah2013.blogspot.com
islamhouse.muslimthaipost.com

By admin1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *