หากวันนี้คุณหมดกำลังใจ ขอให้คุณอย่าลืม 6 ข้อนี้นะ

หากท้อแท้กำลังใจเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องก้าวต่อไป รู้สึกเหมือนคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยยกระดับจิตใจและจิ ตวิญญ าณของคุณ ชีวิตสามารถต่อสู้ได้ ไม่ว่าจะดิ้นรนกับอะไรก็ตามมันจะช่วยให้ได้ยินคำให้กำลังใจที่เต ือนเราว่าเราทุกคนต่างก็มีความทุกข์ในชีวิต แต่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือ

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งมีความพ่ายแ พ้ไ ล่ตามความฝันของ คุณล้มเหลวคุณรู้สึกหมด หมดกำลังใจแรงจากการเดินทางทำตามความฝัน ชีวิตจำไว้ว่าสิ่งต่าง ทันที สิ่งที่คุณต้องทำคือเดินหน้าต่อไปแม้ในขณะที่รู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่จะล้ มตัวลงนอนและยอมแ พ้ ไม่ว่าจะ เกิ ดอะไ รขึ้ นในชีวิตต่อไปนี้เป็นคำพูดที่ให้กำลังใจที่หวังว่าจะได้รับการเพิ่มเมื่อคุณต้องการ

ย าม เรายังเล็กพึ่งพาพ่อแม่ เรียกว่า ได้รับการเลี้ยงดู ย า ม โตยังพึ่งพาพ่อแม่ เรียกว่า ชาวเกาะ พึ่งพาตัวเองได้ จึงชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ พึ่งพาตัวเองได้จึงยิ้มได้อย่ างภูมิใจ ทรัพย์สินไม่มาก รู้จักหา ไม่มีบ้านไม่มีรถ รู้จักสร้าง เหนื่อ ยแล้วท้อแล้ว รู้จักลืม

ทุ ก ข์ แล้วร้องไห้แล้ว รู้จักปลอบตัวเองคนอื่นให้คุณได้ก็ ต้นกล้า ลงมือปลูกเองจึงได้รับร่มเงา ย า ม อั บ จ น อย่ ากล่าว โ ท ษ ที่คนอื่นไม่อุ้มชู ย า ม วิ ก ฤ ติ อย่ า คั บ แ ค้ นที่คนอื่นไม่ค้ำจุน

หากคุณแข็งแกร่งปัญหาที่เจอก็คือแรงส่ ง หากคุณกล้าหาญ วิ ก ฤ ติที่เจอก็คือโอ กาสยึดในอัตตา อาจนำพาให้ตนหลงทาง ยึดในผู้อื่น อาจทำให้หมดความเป็นตัวของตัวเอง

มุมานะไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้ ทุกสิ่งย่อมเป็นของคุณ เข้มแข็งไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้ แม้ไร้เสียงปรบมือจากผู้คน แต่ตัวคุณย่อมภูมิใจ พึ่งพาตัวเองได้ คือ คนจริง การหัดให้ตัวเองได้ลองอยู่ตัวคนเดียวดูบ้าง จึงถือเป็นเ รื่ อ งสำคัญที่ไม่ว่าใครต่างก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือ

1 ไม่ต้องเป็นภาระหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร ในแง่ของความเป็นจริงคือ คนเราควรหัดใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง หรือช่วยเหลือตัวเองให้ได้อย่ างเต็มที่เ สี ย ก่อน และเมื่อไม่ไหว

หรือคิดว่าทำไม่ได้แล้ว ค่อ ยหันหน้าไปพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่น ซึ่งการกระทำเช่นนี้ จะทำให้เรารู้สึกถึงได้ถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองมากยิ่งขึ้น เพราะการหลีกเลี่ยงเป็นตัวภาระ หรือ การสร้ า ง ปั ญ ห าให้กับคนรอบข้างลดน้อ ยลง

2 เอาแน่เอานอนไม่ได้กับใจของคนอื่น เพราะใจคนเรา สาม า ร ถ เปลี่ยนไปอย่ างเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ในทุกวินาที และเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่า

เมื่อถึงจุด หนึ่งของชีวิต ใครบ้างที่จะยังคงอยู่เคียงข้างกันไปตลอด การเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหลาย อย่ าง จึงอาจมีส่วนช่วยให้สิ่งที่ต้องเผชิญหน้านั้น ไม่ใช่เ รื่ อ งย า ก เกินรับมือไหว

3 ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไป ปฏิเสธไม่ได้ว่า เวลา มักพรากใครหลาย คนให้เดินออ กไปจากชีวิต ในแบบที่เราเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวกันอยู่เสมอ

จึงไม่ใช่เ รื่ อ งแปลกที่ในบางที ความรู้สึกเคว้งคว้างทั้งหลายจะก่อตัวขึ้นภายในจิตใจ จนทำให้รับรู้ได้ถึงความอ่อนแอที่มี ดังนั้น การใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็น คือเ รื่ อ งสำคัญอีกเ รื่ อ งหนึ่งที่คนเราจะต้องหัดเรียนรู้เอาไว้ เพราะไม่ใช่ที่ว่า ทุกสิ่งบนโลกใบนี้จะสาม า ร ถคงอยู่ได้ตลอดไป ไม่เว้นแม้แต่ตัวของเราเองด้วยก็ตาม

4 เข้ ม แ ข็ ง มากขึ้นกว่าเดิม คนเราจะรู้สึกว่าตัวเองสาม า ร ถ มีชีวิตอยู่ได้ดี และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ก็ต่อเมื่อได้ก้าว ผ่ า น อุ ปสรรค และปัญหาต่าง ไปด้วยตัวเอง เพียงลำพัง

บางทีการอยู่ตัวคนเดียว หรือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ จึงอาจจะไม่ใช่เ รื่ อ งที่ดูແย่มากเสมอไป เพราะในบางครั้งบทเรียนทั้งหลายของชีวิต ก็อาจจะได้มันมาจากประสบการณ์เหล่านี้

5 ทำในสิ่งที่ต้องการได้อย่ างเต็มที่ การได้ทำอะไรด้วยตัวเอง เพียงคนเดียว มักจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระ

และสาม า ร ถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้อย่ างเต็มที่ และไม่ต้องเป็นห่วง หรือเป็นกังวลว่าใครจะรู้สึกอย่ างไร ถือเป็นการสร้างความสุขง่าย ให้กับตัวเองได้อีกในอีกหนทางหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนใครอีกด้วย

ที่มา forfundeal

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *